Karmazín Jiří *1932
studium na VŠU v Praze u prof. Beneše a Pospíšila, dále studia na AVU v Praze u prof. Rady, studia v Itálii, po návratu vyučuje na AVU v Praze, jeho obrazy a kresby jsou ve sbírkách NG v Praze, GHMP a dalších státních galeriích