Křížek Václav *1920 - 1981
Narozen v Praze, je současným nejvýznamnějším představitelem českého a evropského magického realismu. Vyniká mistrovskou technikou a jeho dílo v kontextu současného výtvarného umění je naprosto ojedinělé. Jeho tvorba je pravdivým odrazem jeho vnitřního světa.