Beneš Vlastimil *1919 - 1981
Český malíř a sochař. Byl ovlivněn lidovým uměním, tvořil obrazy s náměty pražských předměstí, pískovny, později průmyslové objekty, volné krajiny a figurální motivy.