Randa Karel *1912
Student pražské AVU u prof. Švabinského. Vytváří krajiny z podkarpatské Rusi, kytice, figurální práce. Dále Toman str.345.