Hála Jan *1890 - 1959
Malíř, grafik a spisovatel na Slovensku. Žák pražské AVU u prof. Pirnera. Tvoří hlavně figurální obrazy, podobizny se slovenskými a jihočeskými motivy. Dále Toman str.287, 288.