Holan František *1882 -
Malíř, krajinář v Praze, žák UMPRUM a speciální školy prof. Maška. Cestuje zejména v Rusku. Dále Toman str.354.