Solta Drahoslav *1960
Věnuje se malbě, sochařství, kresbě, grafice, uměleckému vzdělávání a arteterapii. Má řadu úspěšných výstav a pracuje pro galeristy na celém světě. Výtvarné vzdělání získal mimo jiné u otce malíře profesora Milana Knížáka, Karla Knížáka. Od r. 1978 do 1983 získal vzdělání u akademického sochaře a malíře Vítězslava Eibla a na Akademii umění v Plzni.