Všetečka Alois *1893 - 1963
Malíř, pedagog, restaurátor, grafik. Studoval malířskou školu v Praze a malířskou akademii v Krakově. Žák prof. Engelmüllera a Axentoviče. Šéf výpravy městského divadla v Kladně a Olomouci. Vystavoval v Kladně, Praze a na Táborsku.