Veselý Veno *1879
Malíř, figuralista v Pardubicích. Studia v Mnichově, nejprve soukromě, později u prof. Löfftze a Jankeho. studijní cesty Tyroly, Itálie, Švýcarsko, Španělsko, Francie. Dále Toman str.648, 649.