Hlavsa Oldřich *1889 - 1936
Malíř ve Vamberku, žák mnichovská AVU u prof. Halma a Hertericha, pak pražská AVU u prof. Ženíška a Hynaise. Studijní cesty po Itálii, Paříži. Dále Toman str.343.