Košnář Václav *1909 - 1970
Studia na ukrajinské akademii v Praze u prof. Kulece a současně u prof. Kalvody a Engelmullera. Dále Toman str.536.