Souček Svatopluk *1902
Malíř podobizen a genrových výjevů. tudium na Umprum a na akademii v Praze u prof. Nechleby. Studia v Paříži a Itálii.Dále Toman str.471.