Janeček Ota *1919 - 1996
Malíř, grafik a profesor v Praze. Studia na UMPRUM u Kysely a Nováka a na vysoké škole architektury u prof. Blažíčka a Boudy. Maluje podobizny, zátiší, figurální kompozice. Dále Toman str. 419.