Toyen Čermínová Marie *1902
Žákyně Umprum v Praze u prof. Dítěte. Studia v Paříži v letech 1925 - 1929. Dále Toman str.601.