Procházka Jaro *1886
Malíř měst, figuralista a grafik. Žák UMPRUM u prof. Jakesche. Studijní cesty Solnohrad, Paříž, Norimberk, Itálie, Jugoslávie, Londýn, Belgie. Dále Toman str.317.