Čapek Josef *1887 - 1945
Zemřel v koncetračním táboře. Malíř, grafik, kreslíř, spisovatel. Bratr spisovatele Karla Čapka. Studia v Praze na UMPRUM a dále v Paříži. Dále Toman 136 - 137.