Košvanec Vlastimil *1887 - 1961
Malíř podobizen a karikatur. Žák AVU u prof. Hynaise. Dále Toman str. 536.