Mokrý František Viktor *1892 - 1975
Malíř, grafik a spisovatel. Studia na UMPRUM v Praze u prof. Dítěte, Hofbauera a Preislera. Dále studia na AVU. Profesorem na Státní grafické škole v Praze. Studijní cesty Berlín, Mnichov, Hamburk, Paříž, Dalmácie. Dále Toman str.149.