Sigmund Karel Jan *1897 - 1959
Malíř, krajinář. Studoval u prof. Schöna v Drážďanech, později u prof. Nejedlého v Praze. Studijní cesty po Francii, Itálii,Jugoslávii, Německu, Rakousku. Dále Toman str.449.