Polívka Václav *1896 - 1969
Malíř a grafik ve Strakonicích. Studia na AVU u prof. Obrovského, Nechleby a Krattnera. Malíř podobizen, aktů a zátiší. Dále Toman str.296.