Štáfl Otakar *1884 - 1945
Malíř a grafik. Žák krajinářské školy F. Engelmüllera v Praze. Dále Toman str.648.