HÚrink Ferdinand HanuÜ *1889 - 1958
MalÝ°, krajinß° v MoravskÚ Ostravý. Studoval v ateliÚru A. Kalvody a prof. Schweigera. Dßle Toman str.324.