Glückselig Zdeněk *1883 - 1945
Žák pražské UMPRUM u prof. Lišky a na AVU u prof. Bukovce a Ottenfelda. Dále Toman str. 260-261