Malý František *1900
Malíř a prof. na umělecké škole v Bratislavě. Žák UMPRUM v Praze u prof. Beneše a Kysely. Maluje krajiny a zátiší podle kubistických vzorů. Dále Toman str. 69.