Hlávka Ladislav *1899
Malíř a grafik v Praze. Studoval na umělecko průmyslové škole v Praze, na akademii výtvarných umění u prof. Nechleby a na grafické škole prof. M. Švabinského.