Bouda Cyril *1901-1984
Grafik, malíř, uměleckoprůmyslový výtvarník v Praze, absolvent UMPRUM v Praze u prof. Kysely, dále AVU u prof. Švabinského, dále Toman str. 83