Rabas Václav *1885 - 1954
Malíř, grafik a sochař v Krušovicích. Národní umělec od listopadu 1945. Studoval na akademii výtvarného umění v Praze u prof. Roubalíka, Bukovace, Schwaigera a Švabinského. Tvoří nejraději obrazy ze svého kraje u Krušovic na Rakovnicku. Byl členem Umělecké besedy, Spolku Mánes, spoluzakladatelem Sdružení českých umělců a grafiků Hollar a patřil mezi tzv. pátečníky.