Brunner Vratislav Hugo *1886 - 1928
Malíř a grafik v Praze, studium na AVU u prof. Roubalíka, Bukovce a Pirnera,studijní cesta v Mnichově a Lipsku. V r. 1919 jmenován prof. UMPRUM v Praze, obor kreslení a malba. V r. 1928 zvolen rektorem UMPRUM, dále Toman str. 107-108.