Slavíček Jan *1900 - 1970
Byl český malíř. Studoval na Akademii výtvarných umění, žák Jana Preislera, Vr. Nechleby, M. Švabinského a Ot. Nejedlého. Od roku 1922 byl členem SVU Mánes. Podnikl řadu studijních cest do Francie (včetně Korsiky), Itálie, Španělska, Anglie, Řeck byl český malíř, syn malíře Antonína Slavíčka (1870-1910), bratr režiséra a střihače Jiřího Slavíčka, pokračovatel malířského rodu Slavíčků. Studoval na Akademii výtvarných umění u prof. Jana Preislera, Vratislava Nehleby, Maxe Švabinského a Otakara Nejedlého (1916-1925). V letech 1937-1970 bydlel v zadním traktu Hrzánského paláce na Hradčanech, z okna svého ateliéru maloval své slavné pohledy na Prahu.