Dědina Jan *1870 -
malíř genrů, podobizen, ilustrátor a kreslíř v Praze, vystudoval UMPRUM v Praze u prof. Fr. Ženíška a sochařství u J.V. Myslbeka a dále AVU u prof. Pirnera, dále Toman str. 153-154