Bouda Jiří *1934
Malíř, grafik, ilustrátor. Studia na SGŠ a UMPRUM u prof. Svolinského. Zabývá se volnou a užitou grafikou. Je znám zejména svými mašinkami a starými nádražími. Jeho grafiky a ilustrace jsou populárně naučného charakteru s převážně dopravní tematikou.