Lauda Richard *1873-1929
Byl český malíř a grafik, významný jihočeský umělec, zanícený demokrat a kulturně činný člověk. Studoval na gymnáziu v Táboře, učil se také kupcem. V letech 1895 až 1901 absolvoval pražskou Akademii u profesora Maxe Pirnera.