Lange František *1902
Byl žákem m.j. Aloise Kalvody a absolventem Mnichovské výtvarné akademie.