Machourek Antonín Marek *1913 – 1991
Malíř, grafik, ilustrátor, tvůrce mozaik. V jeho tvorbě jsou dominantní biblické náměty zpracované s formální strohostí.