Alex A. J. *1890 - 1957
(Adolf Jelínek), grafik, malíř, spisovatel v Praze. Žák UMPRUM v Praze, akademie umění v Mnichově u prof. Janka, v Praze u prof. Švabinského. Je podobiznář a figuralista. Studijní cesty do Itálie, výstavy v Paříži.