Dillinger Petr *1899 - 1954
Grafik a malíř, profesor na Škole uměleckých řemesel v Brně, studium na AVU u prof. M. Pirnera a M. Švabinského, studium si doplnil u prof. F. Kupky v Paříži, dále Toman str. 160