Furst Jindřich *1873 - 1943
Malíř v Praze, studia na AVU u prof. Mařáka a Brožíka, studijní cesty do Egypta, Anglie, dále Toman str. 247