Tondl Karel *1893 - 1980
Malíř, grafik, ilustrátor, historik umění, pedagog; žák J. Preislera a M. Švabinského. Studoval umění mozaiky a gobelínu ve vatikánských řemeslných dílnách, později působil jako profesor státní grafické školy v Praze.