Kesl Miloš *1901
Narozen v Praze, studoval ve speciální škole všeobecného školního kreslení na UMPRUM a v grafické speciálce. Věnoval se především volné grafice.