Benda Jaroslav *1882 - 1970
Malíř, grafik, žák UMPRUM a akademie v Praze, od r. 1920 prof. na UMPRUM v Praze, 1926-1928 byl jejím lektorem. Výstavy v Mánesu, Hollaru, Bernu, Americe.