Otčenášek Jaroslav *1909 - 1972
Český malíř, krajinář. Žák O. Blažíčka a C. Boudy. Od žánrové malby s převahou městských motivů dospěl k robustní krajinomalbě inspirované především jihočeskou krajinou.