Hroch Vladimír *1907 - 1966
Byl malířem a profesorem umění ve Zlíně. Soukromě studoval u Ferdinanda Engelmüllera, poté na Akademii výtvarných umění v Praze.