Michl František *1901 - 1977
Malíř a grafik krajinář v Domažlicích. Žák akademie výtvarného umění v Praze u prof. O. Nejedlého. Studijní cesty podnikal na Helgoland a po Německu, Dalmácii, Řecku a Itálii, Africe, Paříži... Roku 1941 je zavřen v koncentračním táboře ve Flossenburgu, nicméně pracuje akvarelem až do svého osvobození 10. května 1945.