Šmaha Petr *1945
Kreslíř a malíř. V 60. letech absolventem brněnské Školy uměleckých řemesel a poté pražské AVU. Žák prof. Jiroudka, člen SVU Mánes.