Rambousek Jan *1895 - 1976
Malíř a grafik. Narozen v Praze. Žák AVU v Praze u prof. Preislera, Nechleby a po převratu od r.1915-1918 na speciálce u prof. Švabinského. 1921-22 studium v Paříži na grafických odděleních na Ecole des Beaux Arts u prof.Waltnera. Od roku 1923 asistentem prof.Švabinského na AVU.