Hurt Josef *1881 - 1945
Maloval krajiny, inspirací mu bylo Slovensko, Morava, Podkarpatská Rus, Vysočina. Je známý impesionistickými malbami toků řek.