Sedloň Otakar *1885 - 1973
Byl český malíř a středoškolský profesor. Studoval malířství na Umělecko-průmyslové škole v Praze u profesorů Emanuela Dítěte ml., Karla Vítězslava Maška, Jana Preislera a Jakuba Schikanedera.