Schroder Albert Fridrich *1854 - 1939
Malíř portrétů, figur, žánrový malíř, ilustrátor.