Bubeníček Václav *1913
Malíř a uměleckoprůmyslový výtvarník v Praze, žák UMPRUM v Praze, dále Toman str. 113