Šimůnek Karel *1869 - 1942
Malíř, ilustrátor - akvarelista, žák pražské akademie u prof. Brožíka a Pirnera. Vynikl jako plakatista a scenerista Národního divadla.